GeoGebra introduktion for matematiklærere 

Nedenfor er links til 19 videoer, som introducerer GeoGebra og dækker alle emner i matematikpensum på C-, B- og A-niveau. Jeg forsøger undervejs at pege på pædagogiske metoder, der kan bruges sammen med GeoGebra. Videoerne kan også bruges, hvis du ønsker en første introduktion til brug af GeoGebra i undervisningen.

GeoGebra er et freeware, non-profit program til matematikundervisning af elever i aldersgruppen 12-20. Man kan installere GeoGebra fra http://www.geogebra.org/cms/download . GeoGebra er udbredt over hele verden og oversat til mere end 60 sprog. Standardversionen er nu 5.0. Den indeholder 3D-tegninger, og derved dækkes den sidste del af gymnasiets pensum på A-niveau.

Man kan finde tusinder af videoer om GeoGebra, se YuoTube eller http://www.geogebratube.org/ . Jeg forsøger her at dække læreplanerne for gymnasiet i de første 17 videoer med video 1 som den allerførste introduktion. De bringes i cirka samme rækkefølge, som man kan bruge sammen med eleverne. De sidste to videoer er projektagtige forløb om henholdsvis normalfordeling og om GPS-satellitter.

Jeg har lavet to videoer, der har fokus på den pædagogiske metode i matematik C og B, når GeoGebra bruges som basis for den daglige undervisning. Det er OvervejelserDel1.mp4 og OvervejelserDel2.mp4. Disse to videoer har IKKE som formål at træne brugen af GeoGebra, men forsøger i stedet at foreslå pædagogiske metoder under de vilkår, der er i nutidens gymnasium og HF.

Jeg udleverer på skrift tre sider til eleverne, som dækker alle de GeoGebra kommandoer, som de har brug for til C-, B- og A-niveau. Du er velkommen til at bruge dem til dine elever. Se GeoGebraMetoder.doc  

Sammen med videoerne er links til de GeoGebra filer, som er brugt i videoen, plus nogle ekstra links i tilknytning til emnet.

Video 1 – introduktion med punkter og linjer: Video1PunktLinje.mp4

GeoGebra filer: Video1start.ggb    Video1slut.ggb

Eksempler som ikke er brugt i videoen: Foto med perspektivlinjer: FotoPerspektiv.ggb

 

Video 2 - punkter i regnearket og lineær regression: Video2RegressionLinje.mp4

GeoGebra filer: Video2start.ggb   Video2slut.ggb

 

Video 3 – funktioner, rødder ekstrema: Video3Funktioner.mp4

GeoGebra filer: Video3start.ggb    Video3slut.ggb

Eksempler som ikke er brugt i videoen: Definitionsmængde – værdimængde: VaerdiMaengde.ggb

 

Video 4 - tangenter: Video4Tangenter.mp4

GeoGebra filer: Video4start.ggb   Video4slut.ggb   Video4TreTrin.ggb

Eksempler som ikke er brugt i videoen: MonotoniForholdGenerelt.ggb

 

Video 5 – installation og opsætning, herunder om aflevering: Video5Ops.mp4

GeoGebra filer: Video5start.ggb . Videoen omtaler version 5 som betaversionen – den er nu standardversionen.

 

Video 6 - eksponentielle udviklinger: Video6Eksponentiel.mp4

GeoGebra filer: Video6start.ggb    Video6slut.ggb

 

Video 7- regression med eksponentielle udviklinger: Video7RegressionEksponentiel.mp4

GeoGebra filer: Video7startAktivitet.ggb  Video7slutAktivitet.ggb  Video7startBank.ggb  Video7slutBank.ggb

Eksempler som ikke er brugt i videoen: Annuitetslån: LaanUdvikling.ggb. Annuitetsopsparing: Opsparing.ggb

 

Video 8 – statistik med histogrammer, boksplot og normalfordeling: Video8StatistikDel1.mp4

GeoGebra filer: Video8Start.ggb   Video8Slut.ggb

Se også video 18 med normalfordeling og sumkurver.

Eksempler som ikke er brugt i videoen: Se flere statistikeksempler på http://frede.dybkjaer.com/matematikside.htm

 

Video 9 – statistik med statistiklommeregneren og Chi2-tests: Video9StatistikDel2.mp4

GeoGebra filer: Video9Start.ggb   Video9Chi2.ggb

Eksempler som ikke er brugt i videoen: Se statistikeksempler på http://frede.dybkjaer.com/matematikside.htm

 

Video 10- introduktion til CAS-værktøjet: Video10CASpolynomier.mp4

GeoGebra filer: Video10start.ggb   Video10slut.ggb

 

Video 11- tangenter beregnet med CAS-værktøjet: Video11CAStangent.mp4

GeoGebra filer: Video11start.ggb   Video11slut.ggb

 

Video 12 – geometriske konstruktioner: Video12TrekantKonstruktion.mp4

GeoGebra filer: Video12startCase1.ggb   Video12slutCase1.ggb   Video12startCase4.ggb   Video12slutCase4.ggb

Eksempler som ikke er brugt i videoen: Illustration af bevis for Pythagoras: PythagorasBevis.ggb

 

Video 13 – trigonometriske beregninger med CAS: Video13TrekantCAS.mp4

GeoGebra filer: Video13Trekant90CASstart.ggb   Video13Trekant90CASslut.ggb   TrekantsTilf1CAS.ggb   TrekantsTilf2CAS.ggb   TrekantsTilf3CAS.ggb   TrekantsTilf4CAS.ggb

Eksempler som ikke er brugt i videoen: Definition sinus-cosinus: Enhedscirklen.ggb. Sinusbølge med animation tændt: SinusBolger.ggb

 

Video 14 – integraler og arealer: Video14IntegralAreal.mp4

GeoGebra filer: Video14start.ggb   Video14slut.ggb

 

Video 15 – vektorer i 2D og i 3D: Video15vektorer3D.mp4

GeoGebra filer: Video15start.ggb   Video15slut.ggb  Med 3D: Video15start3D.ggb   Video15slut3D.ggb

Videoen omtaler version 5 som betaversionen – den er nu standardversionen.

 

Video 16 – planer og kugler i 3D : Video16PlanerKugle3D.mp4

GeoGebra filer:  Video16start.ggb   Video16slut3D.ggb

Eksempler som ikke er brugt i videoen: ReklameBogstaver.ggb  Gitter.ggb

Se også video 19 med projektøvelse med GPS.

 

Video 17 - differentialligninger: Video17differentiallign.mp4

GeoGebra filer: Video17start.ggb   Video17slut.ggb

 

Video 18 – normalfordeling, sumkurver: Video18NormalfordelingSumkurver.mp4

GeoGebra filer: Video18StatistikTaendstikSumkurveStart.ggb og Video18StatistikTaendstikSumkurveSlut.ggb samt Video18NormalfordTilfHojder.ggb og Video18OpgNormalfordelingMedCAS.ggb

 

Video 19 – GPS-satellitter, projektøvelse: Video19GPSsatellitProjekt.mp4

GeoGebra fil: Video19GPSsatellitJordCAS.ggb og tilhørende opgaver i Video19GPSsatellitJordCAS.pdf

 

Evt. bemærkninger (alle forslag til forbedringer, herunder rettelsesforslag til mine fejl og dumheder) til frede@dybkjaer.com.

Hvis du er ansvarlig for matematik-IT og repræsenterer mange lærere, så kan du få en kopi af alt dette tilsendt på en CD.

Jeg tilbyder uden honorar at holde et dagskursus, som introducerer GeoGebra til C-, B- og A-niveau. Se http://frede.dybkjaer.com/matematikside.htm