Matematik

 

Matematik B og C med GeoGebra – introduktionsvideoer, eksempler og opgaver

Introducerer GeoGebra til matematik C og B med 2017-reformen, se http://frede.dybkjaer.com/matematik2017bc/

 

Undervisning med GeoGebra på A-, B- og C-niveau

Til uddeling til elever har jeg tidligere lavet tre sider, der beskriver alle metoder til gymnasiet, delt op med en særlig side for A-niveau, se GeoGebraMetoder.doc .

 

GeoGebra - introduktionsvideoer

Jeg har tidligere lavet 19 videoer, som introducerer alle emner på C-, B- og A-niveau, se GeoGebraDansk\index.htm.

De første 17 videoer har jeg også lavet på engelsk, se GeoGebraEnglish\GeoGebraVideos.htm

Jeg vil meget gerne have forslag til forbedringer af de viste metoder, bemærkninger og evt. fejl eller andet uhensigtsmæssigt, og specielt for de engelske bemærkninger om forkert sprogbrug.

 

Gratis introduktionskursus i Geogebra

Kurset er hands-on og kommer gennem alle emner indenfor matematik C, B og A på det almene gymnasium. Jeg medbringer forslag til metoder, demonstrationer og projektforløb foruden en snes introduktionsvideoer og mange løste opgaver, bl.a. nogle eksamenssæt på B- og A-niveau. Alt materiale udleveres elektronisk til deltagerne og kan frit bruges. 

GeoGebra er intuitivt for svage elever på C-niveau, og udfordrer også dygtige elever på A-niveau. GeoGebra er meget udbredt i folkeskolen og i gymnasiet. GeoGebra er gratis og kan bruges på alle typer computer, er pædagogisk opbygget, dynamisk, interaktivt, udbredt over hele verden, oversat til dansk blandt mange andre sprog, og vedligehold/udvikling er sikker i en årrække fremover.

På kurset kan uerfarne GeoGebra brugere prøve grundlæggende metoder, mens mere erfarne i højere grad vil fokusere på pædagogiske aspekter, projektforløb, lærerdemonstrationer, mv.

Hvis du vil arrangere kurset, så skal du samle 10-20 deltagere. Jeg har holdt dette dagskursus ca. 45 gange og tilbyder fortsat at holde det gratis - jeg skal kun have dækket transport og evt. overnatning. Jeg forventer omvendt, at kurset ikke giver noget stort overskud til arrangøren.

Frede Dybkjær, Holstebro, mail frede@dybkjaer.com.

 

Statistik med Geogebra

Ved hjælp af 11 eksempler gennemgås hele pensum inkl. boksplots, normalfordeling og chi2-tests. I hvert eksempel er der en opgave til eleverne. Nogle gange er der lagt op til elevforsøg. Der vil være hints til læreren, herunder en løsning med GeoGebra baseret på data fra mine elever. Se om materialet på StatistikGeoGebra.index.htm

Specielt kan du se en video om Chi2-tests og GeoGebra på http://youtu.be/B9Hqt2XFH3A?hd=1 

 

Lommeregner

Windows 7 indeholder en Microsoft lommeregner, der f.eks. kan bruges til trekantsberegninger. Se http://youtu.be/HB7jFpAhNfM  (eller GeoGebraKursus\WindowsLommeregnerIntro.mp4) for en introduktion.

 

Lærebøger i matematik

Jeg er medforfatter til Origo bøgerne, der dækker matematik på C, B og A-niveau i gymnasiet.